Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

IntranetCriteris comuns


 

 

 

logoacostat.jpg 

 

Criteris comuns

 

 

Els programes estan configurats seguint diversos criteris comuns a tots ells i que els fan diferents i innovadors dins de l'àmbit educatiu valencià:

1. La llengua: s'empra el valencià com a llengua vehicular en totes les activitats.


2. La qualitat: activitats que responen als interessos de l'alumnat, lúdiques, participatives i complementàries al currículum ordinari. Treballem per tal que la qualitat constituïsca un pilar de les nostres actuacions. Aquesta ve avalada per un sistema d'indicadors que determinen l'adequació de les activitats i que les reorienta d'acord amb les finalitats proposades.


3. Interculturalitat: la perspectiva intercultural també hi és present en la nostra planificació. Es tracta d'aprendre a viure junts sense pèrdua d'identitat, fomentant una visió positiva de la diferència i de la diversitat. En el cas valencià, com en altres de cultura minoritzada, tan important és el rebuig de les concepcions etnocèntriques de la cultura com el foment de l'autoestima i el desenvolupament d'actituds per a guanyar-se el reconeixement de la societat.


4. La seguretat: s'hi fa una especial atenció, tant pel que fa en els desplaçaments com en el desenvolupament de la pròpia activitat. Les empreses de transport són acuradament seleccionades i els itineraris revisats.

 

 

 Disseny web Avellana Digital