.: Escola Valenciana :. V Congrés. L'escola en valencià: un model de qualitat més enllà del plurilingüisme

Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

IntranetV Congrés. L'escola en valencià: un model de qualitat més enllà del plurilingüisme


El V Congrés d'Escola Valenciana pretén fixar les bases científiques i nodrir d'experiències el model d'ensenyament de qualitat que Escola Valenciana ha anat bastint durant més de 25 anys. Aquest model segueix el camí obert a les conclusions dels quatre congressos anteriors i al document L'escola valenciana. Un model d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià.

 

L'objectiu és establir un fòrum de debat actiu i participatiu que aculla propostes de tots els sectors de la comunitat educativa (Escola Valenciana, centres educatius, grups de treball universitaris, associacions de pares i mares, sindicats de l'ensenyament, entitats i associacions) en forma de: conferències, tallers, experiència de centre, presentacions de llibres, presentacions de materials, documentals i d'altres.

Els principals destinataris seran: les famílies d'alumnes, AMPAs i FAPAs, professorat, estudiants, EPAs, Associacions.

Les diferents aportacions s'encabiran en quatre grans eixos de treball:

Plurilingüisme i interculturalitat
La incorporació de més llengües al nostre sistema educatiu i la diversitat cultural de l'alumnat conviden a la reflexió en matèria de metodologies d'introducció de llengües a l'ensenyament, la difusió del model d'ensenyament plurilingüe impulsat per Escola Valenciana, aportacions d'experiències sobre l'acollida de les llengües d'origen de l'alumnat nouvingut o la introducció del voluntariat lingüístic als centres educatius.

Participació social i valors
L'actual sistema educatiu requereix de l'intercanvi d'experiències entorn a com s'afavoreix la implicació de la societat en l'educació, com milloren els centres educatius la realitat social que els envolta, com es pot preparar l'alumnat, les famílies i el professorat per a la participació social, quines anàlisis es fan del món dels valors i contravalors.

Innovació i noves tecnologies
Un dels reptes de l'ensenyament és l'aplicació de les noves tecnologies al sistema educatiu. L'era digital ha establert noves formes de comunicació social que no són alienes a l'ensenyament i que poden aportar noves maneres d'innovació educativa que afavoresquen una experiència d'aprenentatge personalitzada. Descobrir aquestes possibilitats pot afavorir l'obertura de nous camins dirigits a la qualitat en l'ensenyament que impliquen tota la comunitat educativa.

Sostenibilitat i medi ambient
La interacció entre l'ensenyament i l'educació ambiental, l'actualització del terme sostenibilitat, la revisió de la situació mediambiental actual des de l'àmbit global fins al local, la concepció de medi ambient no sols com a espai verd, sinó com un tot que implica la forma de concebre les ciutats, les infrastructures i els transports o quines són les bases per treballar la sostenibilitat ecològica des del propi centre educatiu centren el debat d'aquesta àrea.

El V Congrés d'Escola Valenciana serà un espai obert per a crear xarxa, reflexió i intercanvi de coneixements durant el curs escolar 2011-1012 a través del que anomenem Catàleg d'Activitats - V Congrés d'Escola Valenciana .

El catàleg englobarà les propostes que ens envien els diferents agents del món educatiu que hi vulguen participar i que s'encabesquen en algun dels eixos proposats.

Les propostes per al Catàleg d'Activitats cal que es tramiten a través del model de formulari digital que hem activat i que es pot visitar: INSCRIPCIÓ CATÀLEG D'ACTIVITATS

La Comissió del V Congrés d'Escola Valenciana farà una avaluació i selecció de les propostes que s'envien.

Data límit per inscriure propostes al formulari digital: 26 de setembre de 2011.

 

DINÀMICA I PLANIFICACIÓ DEL V CONGRÉS

Escola Valenciana pretén organitzar un congrés realista, efectiu, descentralitzat, econòmicament sostenible, amb un període d'aplicació extensiu en el temps i del qual es generen posteriorment nous grups de treball o ajude a desenvolupar més vies d'investigació entre els agents que ja estan treballant continguts referents a alguna de les àrees temàtiques establertes.

27 de setembre de 2011

Avaluació de les propostes enviades al formulari digital i tancament del Catàleg d'activitats definitiu.

 

26 de novembre de 2011. Jornada Inaugural de País
o Conferència inaugural: tractarà sobre l'escola de qualitat.

o Taula rodona: debat sobre l'escola que tenim i l'escola de qualitat que volem per part de representants de tota la comunitat educativa. Representants de directors, MRPs, sindicats, alumnes de secundària, mestres i professors, FAPAs.

o Sessió d'aportacions d'Escola Valenciana:
? Quins són els nostres mitjans, estratègies i referents que tenim.
? Quines actuacions-força tenim respecte a 4 àrees temàtiques: Plurilingüisme i Interculturalitat, Participació Social i Valors, Innovació i Noves Tecnologies, Medi Ambient i Sostenibilitat.
? Presentem el Congrés i el Catàleg d'Activitats.


A partir de 30 de novembre de 2011 fins a abril/maig de 2012

Jornades-Fòrum Comarcals: cada Coordinadora d'Escola Valenciana organitzarà una Jornada seguint el mateix esquema que la Jornada Inaugural de País, però amb gent del seu entorn.

Programes comarcals amb propostes del Catàleg d'Activitats: cada Coordinadora comarcal d'Escola Valencianaorganitza sessions extretes de l'oferta del Catàleg d'Activitats.

Durant tot el curs 2011-2012

Jornades, seminaris, activitats, etc, amb el Segell del Congrés: inclourem, amb prèvia autorització dels diferents organitzadors, altres jornades de reflexió i formació, tant de País com comarcals, vinculades a la nostra temàtica, sota la denominació de Segell de Congrés. Les activitats que puguen dur Segell del Congrés prèvies a la Jornada Inaugural de País les denominarem Activitats pre-congrés


Abril de 2012 

Jornada Marc de País: taula redona on es fa una anàlisi de com està funcionant el curs escolar. Si s'està avançant o no en els nostres postulats.


Juny de 2012 

Conferència Marc de País: presentació de les conclusions recollides al llarg del curs i exposició dels criteris i estadístiques del Congrés.Disseny web Avellana Digital