.: Escola Valenciana :. Acció per a Consells Escolars

Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

IntranetAcció per a Consells Escolars


logo_si_al_valencia.jpgA l'atenció de les Direccions i Equips directius, Claustres i AMPAs dels Centres Educatius:

 

Ara que estem acabant el curs del SÍ AL VALENCIÀ, NO A LES RETALLADES, des d'Escola Valenciana volem agrair-vos el vostre suport i col·laboració, i informar-vos sobre la segona versió del Decret sobre plurilingüisme que ens ha presentat la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

Si s'aplica aquest esborrany de Decret desapareixeran els Programes d'ensenyament en valencià i, de forma especial, el Programa d'immersió lingüística. També afectarà el Programa d'incorporació progressiva que, en la pràctica, quedaran reconvertits en programes amb una presència mínima de valencià.

Com sabeu, Escola Valenciana va presentar el 26 de febrer de 2011 el document "L'escola valenciana. Un model d'educació plurilingüe i intercultural per als sistema educatiu valencià" http://www.fev.org/lesclaus/model_escola.pdf i al juny passat es va convocar una manifestació que va aconseguir paralitzar en aquell moment el Decret del Conseller Alejandro Font de Mora.

 

Durant tot aquest curs -primer amb el Conseller José Ciscar i després amb la Consellera Mª José Català- hem mantés diverses reunions per tal d'arribar a acords i salvar els programes que garanteixen competències plurilingües per a l'alumnat valencià: el PEV i el PIL.

A hores d'ara, malauradament, les expectatives que genera aquest nou esborrany no són gens encoratjadores i necessitem que difongueu aquest document al professorat i famílies de la manera més oportuna que considereu.

 

Escola Valenciana vol manifestar que:

· El fet diferencial del nostre sistema escolar és l'ensenyament del valencià i en valencià. Per tant, és necessari mantenir els Programes d'ensenyament en valencià, que haurien de ser potenciats des de l'administració educativa.

 

· Els únics programes que aconsegueixen un domini equilibrat -tal com s'assenyala a la LUEV- de les dues llengües oficials són el Programa d'ensenyament en valencià i el Programa d'immersió lingüística. Per tant, diguem No a la desaparició d'aquestos programes.

· Els actuals programes d'educació bilingüe (PEV, PIL i PIP) han de ser la base dels programes plurilingües i són els centres que, d'acord amb les seues possibilitats organitzatives i amb el context sociolingüístic, han de definir quina ha de ser la presència de l'anglés a través de projectes o d'àrees.

· La continuïtat dels programes ha d'estat garantida al llarg de les diferents etapes del sistema educatiu valencià.

 

· Cal que s'especifique que el programa plurilingüe en valencià ha de tindre dues branques: el PPEV i el PPIL.

 

· S'ha de mantenir la denominació PPIP (Programa plurilingüe d'incorporació progressiva) en compte de PPEC (Programa plurilingüe en castellà).

 

· En el PPEV i el PPIL no s'ha d'imposar una àrea en castellà, ja que són els que aconsegueixen que l'alumnat domine les dues llengües oficials. En cada cas, que siga el centre educatiu el que concrete el DPP (Disseny Particular del Programa) amb coherència a les seues avaluacions, i decidisca si necessita o no incorporar al seu cronograma una àrea en castellà. Els aspectes pedagògics cal reservar-los a l'equip docent que, tenint en compte el context sociolingüístic del centre, ha de dissenyar les estratègies necessàries per a fer efectiu el que marca la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. El claustre de professors ha de donar compte dels resultats, i en conseqüència és el responsable de la planificació i execució del disseny particular.

 

· Els centres educatius han de ser qui, a través dels Consells escolars, proposen i dissenyen els Dissenys Particulars del Programes que consideren més adequats d'acord amb el seu Projecte Educatiu de Centre.

 

S'han de catalogar en valencià tots els llocs de treball de tot el sistema educatiu.

S'ha de vehicular en valencià com a mínim l'àrea de Coneixement del Medi a partir de 1r de Primària en el PPIP.

L'alumnat ha de ser avaluat en la llengua en la que s'està impartint l'àrea corresponent.

S'han de tenir en consideració les aportacions reflectides en el document "L'escola valenciana. Un model d'educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià" elaborat per la UEM de la Universitat d'Alacant i que compta des del 26 de febrer del 2011, amb el suport i consens de tota la comunitat educativa i científica.

S'han de difondre els plantejaments estrictament pedagògics i promoure el plurilingüisme i les actituds que li són favorables i no la pretesa "consulta a les famílies", que lluny de fomentar la participació constitueix una maliciosa posada en escena per a dividir la comunitat educativa. A més, la consulta ja es realitza a través de la matriculació. Les famílies matriculen els seus fills en funció dels programes que ofereixen els centres.

S'han d'autoritzar les sol·licituds de canvi de programa que compten amb l'aprovació del Consell escolar i el consens de la comunitat educativa de cada centre.

 

PROPOSTA D'ACCIÓ CONCRETA: Sí al valencià. Sí a les llengües! Per un Decret sobre plurilingüisme que no margine els programes d'ensenyament en valencià

 

1. Celebrar un Consell escolar extraordinari per aprovar la sol·licitud que us adjuntem 

O QUE ES PODEU DESCARREGAR CLICANT ACÍ

 

2. Enviar aquesta sol·licitud emplenada i signada a la Honorable Sra. M.José Català Verdet, consellera d'Educació Formació i Ocupació per alguna d'aquestes vies:

· Correu postal certificat:

       Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

       Avda Campanar, 32 - 46015 València.

 

· Per registre d'entrada a un PROP.

 

· Per correu electrònic: secretaria@edu.gva.es

 

 3. Enviar còpia a Escola Valenciana per fax al 96 347 26 60 o per correu electrònic a escola.v@fev.org

 

Informació sobre el tema:

Esborrany de Decret sobre plurilingüisme del 25 de maig de 2012 presentat per la Conselleria d'educació Formació i Ocupació.

Anàlisi de la Comissió d'Educació d'Escola Valenciana del 2on esborrany de Decret sobre Plurilingüisme.

Document de 9 punts bàsics per modificar i enriquir l'esborrany de Decret sobre plurilingüisme que compta amb 35 institucions i entitats de la comunitat educativa i social.

Document "L'escola Valenciana Un model d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià", que planteja els postulats pedagògics dels experts valencians en matèria de plurilingüisme.

 

 


Documents


Disseny web Avellana Digital