Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

Intranet

M. José Català passarà a la història com a la consellera que ha provocat els atacs més greus a l'ensenyament en valencià

Data: 15/04/2014 16:48

En el cas de les comarques de Castelló l’objectiu de Català és reduir l’ensenyament plurilingüe en valencià per equiparar-lo a la resta de comarques valencianes. El talant polític de la consellera és radicalment antidialogant.

Ahir es va acabar el període d'admissió de matriculació a les escoles en infantil de 3 anys. Escola Valenciana ha tingut accés als primers resultats en algunes de les escoles públiques on la consellera d'Educació està aplicant decisions antidemocràtiques que no respecten l'opció lingüística de les famílies.
 
CEIP Herrero de Castelló
Era un centre amb doble línia educativa, una línia en valencià i una altra en castellà. Per reducció de la natalitat i per l'augment de la ràtio per aula a 30 alumnes, la Conselleria d'Educació obliga a eliminar una unitat. Per unanimitat del Consell Escolar el centre decideix conservar la línia en valencià. M. José català obliga a conservar la línia en castellà i suprimir la de valencià.
 

El resultat de peticions de les famílies que volen matricular els fills i filles de 3 anys ha estat: 10 alumnes en valencià i 4 en castellà. En aquest cas la consellera obliga a 10 alumnes a estudiar en el programa monolingüe en castellà i els prohibeix un ensenyament públic que garanteix la competència lingüística per igual de les dues llengües oficials i un millor coneixement d'una tercera llengua com l'anglés.

Solució per part d'Escola Valenciana: que els alumnes de castellà se reubiquen en una altra escola o que es mantinguen les dues línies educatives, la de valencià i la de castellà.

CEIP José Alba de la Vilavella
Estem en el mateix cas que el CEIP Herrero, però amb l'agreujant que la població es queda sense cap oferta d'ensenyament en valencià.

 

El resultat de peticions de les famílies que volen matricular els fills i filles de 3 anys ha estat: 16 alumnes en valencià i 2 en castellà. En aquest cas la consellera obliga a 16 alumnes a estudiar en el programa monolingüe en castellà i els prohibeix un ensenyament públic que garanteix la competència lingüística per igual de les dues llengües oficials i un millor coneixement d'una tercera llengua com l'anglés.

Solució per part d'Escola Valenciana: que els alumnes de castellà se reubiquen en una altra escola o que es mantinguen les dues línies educatives, la de valencià i la de castellà.

Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana: "La consellera d'Educació ha de ser transparent amb la societat. L'oferta d'ensenyament en valencià fins ara l'oferta d'ensenyament en valencià a les comarques de Castelló està entorn al 61% en tots els cicles educatius obligatoris i aprofitem per dir que a les comarques de València està en un 30% i a les d'Alacant en un 16,8%. Eixa és la realitat". Des d'Escola Valenciana es vol destacar el fet que la consellera no contempla l'oferta d'ensenyament en castellà dels centres educatius privats i concertats quan dóna xifres demagògiques i les dades que aporta l'entitat són oficials de la Conselleria d'Educació.

A més, des de l'entitat cívica es vol fer patent que si l'oferta d'ensenyament en valencià públic a les comarques castelloneres s'adequara a la demanda i fóra entorn d'un 90%, aleshores s'estaria arribant a una normalitat que faria que tota la comunitat educativa donara l'enhorabona a la consellera M. José Català, ja que els programes plurilingües en valencià són els únics que garanteixen l'aprenentatge de les dues llengües oficials: "Les dues, el valencià i el castellà, que quede clar, així com d'una tercera llengua com l'anglés. Volem que l'alumnat domine el castellà, és una llengua necessària, estatutària i constitucional i també ho és el valencià i els únics programes que garateixen la competència lingüística en les dues llengües són el PPEV, el PEV i el PIL. Per tant, com és possible que M. José Català diga que l'extermini de l'ensenyament en valencià que està provocant no té motius ideològics propis de la FAES?", s'ha comentat des de l'entitat cívica.

 

CEIP Pare Català de València
Aquest cas està pendent que un jutge dictamine si realitza la suspensió cautelar de la resolució de suprimir una línia en valencià del centre i haver imposat una línia en castellà amb el desacord del Consell Escolar i de 70 famílies afectades respecte a 2 famílies que exigien ensenyament en castellà. El resultat és el següent per al pròxim curs amb les dades que es tenen d'aquest període d'admissió (dades provisionals de dilluns 16 d'abril a les 18:00h):

 

En infantil de 4 anys 70 famílies han demanat línia en valencià i 4 famílies línia en castellà. 

En infantil de 3 anys 54 famílies han demanat línia en valencià i 4 famílies línia en castellà.

"Per a les 4 famílies que han demanat línia en castellà la Conselleria d'Educació ha obert una línia del programa plurilingüe en castellà i ha fet tots els esforços possibles per garantir-ho, però quan és a l'inrevés està obstaculitzant la tria de les famílies fins a situacions que ratllen l'actuació antiestatutària i anticonstitucional que fixa que tots els ciutadans tenim els mateixos drets i que l'alumnat, al País Valencià ha de dominar les dues llengües oficials", s'ha valorat des d'Escola Valenciana.

 

CEIP Ciutat de Cremona d'Alaquàs
Aquesta escola s'ha convertit en un dels símbols de la defensa dels drets educatius que tenim tots els valencians i valencianes. M. José català ha determinat tancar-la amb un argument inconsistent, la manca de matrícula. Els números aporten una realitat diametralment contrària.

 

Han hagut 22 famílies que han anat a matricular els seus fills i filles per a infantil de 3 anys el curs que ve i totes han demanat l'opció del Programa Plurilingüe en Valencià.

Les cinc universitats públiques valencianes i les tres Unitats per a l'Educació Multilingüe asseguren que els programes òptims en el nostre sistema educatiu són els que tenen el valencià com a llengua vehicular. Eixes afirmacions estan contemplades en estudis fiables i atenen a raons pedagògiques. Els últims resultats publicats al respecte es corresponen a la tesi de Laura Portolés, professora del Departament d'Estudis Anglesos de la UJI i que ha estat dirigida per M. Pilar Safont, directora de la UEM-UJI. D'aquest estudi s'extrauen dues dades ben significatives:

• Els alumnes que estudien en valencià dominen equilibradament el valencià i el castellà en acabar la primària i trauen un 13% de millor nota en anglés.

• L'alumnat matriculat en valencià té una millor capacitat i predisposició per aprendre una tercera llengua com l'anglés, un 11% més que el alumnes que estudien en castellà.

Per tant, la millor educació possible per dominar el castellà, el valencià i l'anglés se contempla en les línies en valencià. "La Conselleria d'Educació hauria de fer proves diagnòstiques a tot l'alumnat on a tots se'ls avalue en les dues llengües: "Els resultats serien que els alumnes de les línies en valencià, a part de traure millors resultats en anglés, també els trauen en castellà. Eixa és la realitat que la consellera M. José Català oculta", s'ha declarat des de la Comissió d'Educació d'Escola Valenciana.

 

"Mª José Català està aïllada de la realitat i de les dades objectives", ha declarat Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana i ha afegit: "És hora de què defenguem per totes les vies possibles la conservació d'unitats educatives en l'ensenyament públic, el de totes i el de tots, i que si han d'haver supressions, que se comence per les unitats de l'escola concertada monolingüe en castellà. Per ara encara està en vigor la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i M. José Català està cometent una greu il•legalitat respecte a les lleis que ens emparen als valencians i les valencianes".

Compartiu-ho:  Disseny web Avellana Digital