.: Escola Valenciana :. Notícies - Recomanem la no participació en la consulta-trampa de la Conselleria d'Educació

Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

Intranet

Recomanem la no participació en la consulta-trampa de la Conselleria d'Educació

Data: 12/12/2014 13:06

Escola Valenciana reitera que la consulta a les famílies clara i legal ja es realitza quan aquestes fan la preinscripció per a matricular, un document on han d’assenyalar en quin programa volen que estudien els fills i filles i adverteix que la consulta vulnera la Llei de protecció de dades.

"Estem completament a favor de totes les mesures per a potenciar la participació de les famílies en les decisions dels centres, el que no podem tolerar és la manipulació de les famílies per part de la Conselleria d'Educació i això és exactament la consulta destarifada", ha declarat el president de l'entitat.
 
Després de fer una primera anàlisi a l'orde que desplega el procediment d'autorització del projecte lingüístic de centre que inclou en l'article 5 la polèmica consulta a les famílies i la quinta disposició addicional on es pregunta sobre la llengua habitual de l'alumnat, el gabinet jurídic d'Escola Valenciana està preparant un recurs al TSJ sol•licitant la suspensió cautelar de l'orde.
 

Així mateix l'entitat cívica li lliurarà a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades el recurs que va a presentar al TSJ valencià perquè valore si la Conselleria d'Educació infringeix la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

El gabinet jurídic d'Escola Valenciana estima que la suposada "consulta telemàtica" vulnera l'article 7.4 de la Llei de protecció de dades i ataca la privacitat de les persones en el moment que es demanen dades personals per a un fitxer no autoritzat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si s'infringeix la LOPD les sancions al Govern valencià poden ser molt elevades ascendir als 600.000 euros segons l'article 44 d'aquesta llei.

L'entitat cívica considera que la suposada consulta que ha promogut la consellera d'Educació ha sobrepassat tots els límits de la legalitat pel fet que, més que una consulta, suposa un control de les preferències lingüístiques de les famílies fora de l'àmbit educatiu.

"La Consellera d'Educació no fa els deures. El que caldria que estudiara és totes les peticions del que marquen les famílies en primera opció quan volen matricular els fills i filles: si marquen PPEC o PPEV. Si fa els deures se n'adonarà de l'enorme quantitat de famílies que marquen en primera opció valencià i els fills i filles no poden estudiar en PPEV perquè la Conselleria d'Educació no oferta suficients places. Sabem que cada any, si la consellera atenguera a la primera opció de les famílies milers d'alumnes més estudiarien en valencià, en el programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià", ha dit Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana.

 

Els polèmics cartells de propaganda
La campanya informativa són uns cartell que l'Administració educativa obliga a penjar als taulers d'anuncis dels centres. Uns cartells on es diu a les famílies que opinen què prefereixen: valencià-anglés o castellà-anglés. Des d'Escola Valenciana es considera totalment il•legal aquesta qüestió, primer perquè per a definir la pregunta no s'ha consultat a institucions com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o el Consell escolar autonòmic. La segona raó és d'extrema gravetat, ja que la Conselleria d'Educació fa esment a programes educatius inexistents: valencià-anglés, castellà-anglés. "No sabem ben bé si es que es refereix a programes educatius inexistents o parla de preferències lingüístiques en general de la gent, perquè això tampoc està clar", ha valorat Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana.

 

En aquests moments existeixen dos programes educatius, el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià (PPEV), que té com a llengua vehicular el valencià i on s'imparteixen assignatures en castellà i assignatures en anglés de forma molt present; i el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Castellà (PPEC), que té el castellà com a llengua vehicular i on el nombre d'assignatures en valencià és molt reduït i en anglés té percentatges també molt baixos. "Diem prou a tanta incoherència, les famílies volen valencià, anglés i castellà, sense excloure cap llengua, ni les oficials ni l'estrangera, la pregunta és tramposa, enganyosa i il•legal", ha explicat el president d'Escola Valenciana.

 

La llengua habitual
Una altra qüestió sobre la qual l'entitat cívica demana la suspensió cautelar de l'orde és per la quinta disposició addicional on es pregunta sobre la llengua habitual de l'alumnat, que obliga les famílies a comunicar si la llegua habitual dels seus fills i filles és el castellà o el valencià.

 

Des d'Escola Valenciana es considera que aquesta mesura és una intromissió en la vida privada, ja que la llengua que s'usa fora de l'escola no és competència de la Conselleria d'Educació. Però a més, pressuposa que la llengua que parlen els xiquets i xiquetes a casa és o el castellà o el valencià, quan hi ha molts menors que utilitzen habitualment les dues llengües amb les seues famílies i menors que tenen com a llengua habitual altres llengües que no són ni el valencià ni el castellà, sobretot alumnes de famílies nouvingudes. Una altra qüestió és la denominació de llengua habitual, un concepte que des del punt de vista jurídic és indefinit i erroni.

Per què Escola Valenciana recomana a les famílies la no participació en la consulta-trampa

Les famílies SÍ decideixen en la preinscripció de matriculació , NO en la consulta perquè:

 

1-NO ÉS VINCULANT
No és veritat que en aquesta consulta les famílies decidisquen res. La consulta no és vinculant, només expressen una opinió que pot ser considerada o no segons el criteri de la Conselleria d'Educació. No hi ha recompte de vots perquè és telemàtica. No marca un mínim de participació perquè siguen vàlids es resultats de les opinions, tal com es fa en qualsevol votació democràtica. Per tot aixpò manquen les mínimes garanties democràtiques.

 

 

2- CREA CONFUSIÓ
No és cert que les famílies puguen triar tal com anuncien els cartells entre valencià/anglés o castellà/anglés. Eixos programes no existeixen en el sistema educatiu valencià. Ningú pot triar no estudiar castellà o no estudiar valencià. La consulta és enganyosa.

 

 

3. NO S'HA INFORMAT
No existeix cap campanya informativa real a les famílies sobre els programes educatius i els seus resultats. Penjar un cartell o facilitar un full a l'alumnat no és suficient. A més la data de votació telemàtica, el 19 de desembre, quan els centres educatius estan preparant les festes de Nadal, és absolutament inapropiada.

 

Compartiu-ho:  Disseny web Avellana Digital