Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

Intranet

Escola Valenciana: «facilitarem a les escoles propostes per adaptar el nou Decret al nostre model d’escola plurilingüe»

Data: 06/02/2017 12:11

«El Decret de Plurilingüisme Dinàmic –DPD– no és el nostre model d’escola, tanmateix, és un document important per treballar el multilingüisme i oferirem als centres educatius propostes per dissenyar el Pla lingüístic de centre, amb l’objectiu d’acostar-lo al nostre model d’escola», ha exposat l’entitat cívica. En aquest sentit, Escola Valenciana promourà a les escoles la implantació del nivell Avançat, l’únic que assegura un alumnat plurilingüe.

El nivell Avançat és l'únic que garanteix un alumnat plurilingüe, per tant, és el que promourà als centres educatius Escola Valenciana. 

La creació d'un alumnat plurilingüe, amb idèntica competència en valencià i en castellà, i un domini acceptable d'anglés, sols és possible a partir del nivell Intermedi 2 i un calendari d'aplicació més àgil per assolir aquesta finalitat fonamental. D'aquesta manera, els tres primers nivells -Bàsic 1 i Bàsic 2 i Intermedi 1-, malgrat ser "de transició", no garanteixen el domini equilibrat de les llengües oficials al País Valencià, per la qual cosa, «cal anar cap a l'Avançat 1.» Aquest tret fou una de les 13 esmenes que Escola Valenciana presentà en setembre per millorar l'esborrany del Decret de Plurilingüisme i els principals sindicats en l'àmbit educatiu, STEPV i CC.OO. PV., hi van trobar punts de confluència.

Amb l'aprovació del Decret Marzà, Escola Valenciana ha advertit l'absència de propostes de millora tan importants com la supressió dels dos nivells bàsics i l'Intermedi 1 que planteja Conselleria d'Educació, l'aplicació d'un calendari d'aplicació més curt, capaç de situar en el curs 2017 - 2018 els actuals programes plurilingües d'ensenyament en castellà -PPEC- en el nivell Intermedi 2, tant en l'educació pública com en la concertada.

Quant a les zones de predomini lingüístic castellà, la mesura més rellevant que plantejà l'entitat cívica fou l'increment de recursos amb l'objectiu que els actuals PPEC en Educació Infantil i Primària, pogueren assumir, sense dificultats, a fi d'aproximar-se al programa òptim, que segons els estudis de les Unitats per a l'Educació Multilingüe amb què la Comissió d'Educació d'Escola Valenciana s'ha basat és l'Avançat 1 i, així, assolir un domini equilibrat de valencià i castellà en acabar 6é de Primària.

Sense aquestes millores, el DPD és «menys plurilingüe i poc dinàmic, perquè, en primer lloc, parteix d'un Itinerari Bàsic massa incomplet, que no corregeix les asimetries derivades de l'adquisició desigual de competències lingüístiques en valencià i castellà. A més, la progressió de nivells és lenta, contraproduent,i el calendari d'implantació resulta llarguíssim, fins al curs 2023 - 2014 no arriba a Batxillerat», ha manifestat el president d'Escola Valencia, Vicent Moreno. A més, aquesta entitat cívica, que fa més de 30 anys que treballa per la normalització lingüística, percep un defecte de forma en el nou Decret: «algunes escoles es poden instal•lar còmodament en un nivell Bàsic i no caminar cap a l'itinerari òptim, que seria l'Avançat.»

El Decret dista molt del model educatiu que proposà Escola Valenciana al document L'escola que volem. Una escola valenciana per al segle XXI. Malgrat les valoracions fetes al nou Decret, l'entitat cívica ha reconegut que es tracta d'una eina de treball que dóna un bon marge d'actuació per promoure l'Itinerari Avançat, l'únic nivell que garanteix l'alumnat ser plurilingüe, és a dir, ser competent en valencià i en castellà i tindre un domini acceptable d'una llengua estrangera.

Així, Escola Valenciana oferirà al llarg dels propers dies una sèrie de propostes a les escoles amb la intenció de contrarestar les mancances pròpies del Decret i ajustar-lo al model educatiu d'Escola Valenciana. A més, l'entitat cívica vetllarà perquè les escoles amb doble línia no baixen de nivell, sinó que sempre vagen avant i trien l'Itinerari més pròxim a l'Avançat. Escola Valenciana oferirà assessorament i suport als centres educatius per tal d'aconseguir arribar al nivell òptim, l'Avançat.

 

 

 

Compartiu-ho:  Disseny web Avellana Digital