Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

Intranet
Oficina de drets lingüístics


www.fev.org

drets@fev.org


Adreça: Carrer Josep Grollo 91 València

Persona de contacte: Adrià Martí

Telèfon: 963472783


L'Oficina de Drets Lingüístics és un servei que Escola Valenciana posa a l'abast de tota la ciutadania valenciana per donar assessorament jurídic i facilitar informació a les persones a les quals se'ls nega el dret a viure en valencià, és a dir, a usar de forma natural i normalitzada la nostra llengua en qualsevol àmbit d'ús. 

 

Informe de Vulneració de Drets Lingüístics 2015 al País Valencià 

Discriminar per raó de llengua és una falta greu

Data: 03/10/2011 18:38

La Llei orgànica 4/2010 de règim disciplinari del Cos Nacional de Policia reconeix com a falta molt greu la discriminació per raó de llengua.

L'Article 7 reconeix com a faltes molt greus.
n) Tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

Si algun membre dels cossos o forces de seguretat de l'estat us discriminen per parlar en valencià. Poseu-vos en contacte amb l'ODL.

 

Compartiu-ho:  Disseny web Avellana Digital