Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

Intranet
Oficina de drets lingüístics


www.fev.org

drets@fev.org


Adreça: Carrer Josep Grollo 91 València

Persona de contacte: Adrià Martí

Telèfon: 963472783


L'Oficina de Drets Lingüístics és un servei que Escola Valenciana posa a l'abast de tota la ciutadania valenciana per donar assessorament jurídic i facilitar informació a les persones a les quals se'ls nega el dret a viure en valencià, és a dir, a usar de forma natural i normalitzada la nostra llengua en qualsevol àmbit d'ús. 

 

Informe de Vulneració de Drets Lingüístics 2015 al País Valencià 

Mercator, tota la informació sobre drets lingüístics

Data: 03/10/2011 19:09

Estructura Mercator és una xarxa formada per tres centres de recerca i documentació especialitzats que s'ocupen de les llengües minoritzades de la Unió Europea, parlades en el seu conjunt per més de quaranta milions de persones

http://www.ciemen.org/mercator/

Els tres centres Mercator són:

- El Centre de Recerca Europeu Mercator per al Multilingüisme i l'Aprenentatge de Llengües, a l'Acadèmia Frisona (Leewarden/Ljouwert, Frísia).
- Mercator Dret i Legislació Lingüístics, al CIEMEN (Barcelona, Catalunya).
- Mercator Media, a la Universitat de Gales (Aberystwyth).

Des de 2009, amb l'entrada en funcionament de la xarxa Mercator de Centres sobre Diversitat Lingüística, Mercator consta de dos socis més:

- L'Institut de Recerca sobre Lingüística, a l'Acadèmia Hongaresa de les Ciències (Budapest, Hongria).
- La Universitat de Mälardalen (Eskilstuna, Suècia).

Objectius És objectiu de la xarxa Mercator posar a disposició d'estudiants, investigadors, docents, planificadors i legisladors un centre de recursos especialitzat i un servei d'informació expert sobre les llengües minoritzades d'Europa. Vol, així mateix, crear un espai d'intercanvi d'experiències i documentació entre les diferents comunitats lingüístiques europees.

Història La xarxa Mercator, anomenada així en honor al geògraf Gerardus Mercator (1512 – 1594), va ser creada el 1987 a partir d'una iniciativa de la Comissió Europea encaminada a cobrir l'interès creixent per les llengües minoritzades i la necessitat de les comunitats lingüístiques, en el context europeu, d'intercanviar experiències i de fomentar la cooperació. En concret, la seva fundació va ser resultat directe de la Resolució Kuijpers sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques dins de la Comunitat Europea. Mitjançant la xarxa Mercator ha estat possible millorar l’accés a la informació i organitzar-ne l'intercanvi d'una manera més sistemàtica.

MERCATOR Dret i Legislació Lingüístics El programa MERCATOR: dret i legislació lingüístics aplega un grup d’investigadors al voltant d’una sèrie de projectes en el camp de la sociolingüística, la glotopolítica i el dret, i és una font de recursos no solament per als investigadors i estudiosos en el camp del dret sinó per als legisladors i dissenyadors de polítiques relatives al tractament i regulació del multilingüisme a Europa, tant en l’àmbit del dret internacional com del dret intern dels Estats d'Europa i la Mediterrània. El seu caràcter interdisciplinari li permet desenvolupar un treball d’observatori permanent del reconeixement oficial de les llengües, del seu estatus jurídic i de la normativa vigent, o del seu desenvolupament, que en garanteixi l’ús públic.

Com a programa de recerca, Mercator legislació se centra en l’estudi dels models o règims lingüístics i de la normativa en matèria lingüística vigent als Estats europeus, tot posant èmfasi en les novetats legislatives que incideixen en la regulació del plurilingüisme i que canvien el marc normatiu dels Estats en referència a la protecció dels drets lingüístics de la seva població.  

Mercator informa sobre aquestes novetats, referencia els textos normatius, que són introduïts en una base de dades especialitzada consultable en línia gratuïtament, i tradueix els extractes més rellevants. Aquesta base de dades posa a disposició dels usuaris un fons documental de textos normatius i de referència sobre legislació lingüística únic a Europa, així com una recopilació dels principals textos i instruments de dret internacional per a la protecció dels drets lingüístics en tant que drets humans i drets culturals.

Al web de Mercator s'hi pot trobar informació bàsica sobre les llengües d'Europa i la regió del Caucas. A la secció Informació General s'hi presenta la distribució geogràfica de les llengües, dividides per fronteres administratives, el seu nombre de parlants i el seu status jurídic. Per als interessats en saber la legislació particular que afecta a cada llengua a cada un dels estats, Mercator elabora una compilació d'aquesta legislació que es pot buscar tant per llengua com per estat a la secció Legislació principal. L'accés a totes aquestes informacions és gratuït.

Com a centre de recursos, Mercator Dret i Legislació Lingüístics posa a l’abast dels seus usuaris:

- Una base de dades de referències legals especialitzada en la legislació lingüística dels Estats europeus i mediterranis. En alguns casos també hi ha disponibles extractes o el text íntegre dels documents.
- Un servei gratuït de consulta i d’informació al qual es pot adreçar qualsevol persona interessada en les llengües minoritzades.
- Un servei de notícies permanent relatiu a les novetats legislatives i als canvis en el marc normatiu de les llengües minoritzades.
- Un servei de publicacions periòdiques, entre les quals Mercator-Butlletí, Mercator-Dossier, Mercator-Documents de Treball.

A més del servei de documentació, el lloc web i les publicacions, Mercator organitza un conjunt d’activitats adreçades a crear un espai de discussió al voltant de la temàtica del programa.

 

Compartiu-ho:  Disseny web Avellana Digital