Protecció de dades

Li recordem que la seua adreça de correu electrònic juntament amb la informació de caràcter personal que ens haja facilitat i ens facilite des d'ara ha estat incorporada a un fitxer titularitat de Fundació Escola Valenciana, la finalitat de la qual és mantenir el contacte amb vosté.

D'acord amb el disposat en la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté té dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i si s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça:

Fundació Escola Valenciana, carrer José Grollo, 91-baix, 46021 de València.